Stingray Digital Group Inc. en zijn filialen (samen "Stingray") verbinden zich ertoe uw privacy te beschermen. Het privacybeleid van Stingray is opgevat om u te helpen begrijpen hoe Stingray de persoonlijke informatie die u verstrekt en/of de elektronische informatie die verzameld wordt wanneer u zijn producten en diensten gebruikt (collectief de "informatie" genoemd) verzamelt, bewaart, gebruikt en verspreidt. Door gebruik te maken van producten en diensten van Stingray of door in te schrijven op de nieuwsbrieven en updates van Stingray, aanvaardt u de praktijken die beschreven worden in dit privacybeleid.

WAAROM VERZAMELT EN BEWAART STINGRAY INFORMATIE OVER U?

Over het algemeen verzamelt en bewaart Stingray informatie over u:

(samen, het "doeleinde").

Stingray verhuurt of verkoopt informatie die naar u kan worden herleid, niet aan derden, en zal deze niet delen met derden zonder uw toestemming, tenzij dit bij de wet is vereist of voor doeleinden die uiteengezet worden in dit privacybeleid.

WELKE INFORMATIE VERZAMELT, BEWAART, GEBRUIKT EN VERSPREIDT STINGRAY?

Stingray verzamelt, bewaart, gebruikt en verspreidt de informatie die u bewust beslist openbaar te maken en invoert op zijn websites of op een andere manier verstrekt aan Stingray, zoals uw naam, uw e-mailadres en uw postadres, uw leeftijd en uw demografische informatie.

U kunt ervoor kiezen bepaalde informatie niet te verschaffen, maar dan kunt u misschien de voordelen van een aantal van de producten en diensten van Stingray mislopen. U kunt contact opnemen met Stingray, zoals uiteengezet wordt in de sectie "Stingray contacteren over privacy" om problemen in dit verband aan te kaarten.

Stingray verzamelt ook bepaalde elektronische informatie, en geeft derden de toelating om dit te doen, die gegenereerd wordt door onze toestellen of computers bij interactie met de websites, web players, mobiele applicaties of andere applicaties en diensten van Stingray, waaronder informatie over uw locatie en uw IP-adres. Zie secties "Gebruik van cookies en identificatietokens" en "Gedragsgericht adverteren online" voor meer informatie over dit onderwerp.

HOE GEBRUIKT STINGRAY DE INFORMATIE OVER U?

Stingray gebruikt de informatie over u om:

Een deel van de informatie die verzameld wordt door Stingray, is nodig om u te voorzien van de producten of diensten van Stingray die u kiest. De software van Stingray kan de mogelijkheid hebben om bepaalde software-elementen uit te schakelen voor een hoger privacyniveau. Bepaalde technische informatie (zoals postcode) kan echter automatisch worden verzonden tussen netwerkservers om de toegang tot producten en diensten te bevestigen, de levering mogelijk te maken of uw ervaring van de levering van media te optimaliseren.

WANNEER EN HOE DEELT STINGRAY UW INFORMATIE MET DERDEN?

Stingray kan informatie over zijn klanten bekendmaken aan zijn partners (met inbegrip van zijn dienst- of contentverstrekkers, of aan auteurrechthouders) in de mate dat deze bekendmaking nodig is voor het doeleinde. Stingray kan in het bijzonder derde partijen gebruiken om zijn zakelijke activiteiten te bevorderen, zoals betalingsverwerkers, voor het hosten van de diensten of producten op een gezamenlijke faciliteit voor servers, om e-mail updates te versturen over Stingray en zijn producten en diensten, of om klantenservice aan te bieden. In verband met deze zakelijke activiteiten, kunnen de aannemers en dienstenleveranciers van Stingray toegang hebben tot de informatie die Stingray over u verzamelt, voor gebruik voor een beperkte tijd, in samenhang met deze zakelijke activiteiten. Wanneer Stingray derden gebruikt om persoonlijke informatie te verwerken, implementeert Stingray redelijke contractuele en technische beschermingsmaatregelen zodat deze derden alle persoonlijke informatie die zij verwerken, zeer vertrouwelijk behandelen. Merk op dat deze derden in andere landen gevestigd kunnen zijn, waar de wetten op het verwerken van persoonlijke informatie kunnen verschillen van de wetten in het land waar u woont.

Stingray mag ook uw persoonlijke informatie bekendmaken indien hiertoe wettelijk verplicht of in goed vertrouwen dat dit vereist is om: (a) aan de wet te voldoen; (b) te voldoen aan de verordening van een bevoegde wettelijke instantie in een bepaald rechtsgebied; (c) te voldoen aan een gerechtelijke procedure die aan Stingray is betekend; (d) de rechten of het eigendom van Stingray te beschermen; (e) de naleving van ieder deel van de overeenkomsten die u met Stingray aangaat, op te leggen of te verifiëren, indien van toepassing; (f) fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen die plaatsvinden via de diensten en/of producten van Stingray; of (g) op te treden in dringende omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de producten of diensten van Stingray of het grote publiek te beschermen.

LINKS

De producten en diensten van Stingray, zoals websites, web players, mobiele applicaties en andere applicaties en diensten, kunnen links bevatten naar andere websites of uw transacties op een andere manier verwerken, via andere websites. Stingray is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze derden of de content van dergelijke websites. Lees het privacybeleid van de websites van dergelijke derden die informatie verzamelen die naar u persoonlijk is te herleiden, om inzicht te krijgen in hun privacybeleid en gegevensverzamelingpraktijken. Dit privacybeleid is enkel van toepassing op informatie die door Stingray wordt verzameld.

ELEKTRONISCHE BERICHTEN VAN STINGRAY

Als u gevraagd hebt om dergelijke informatie te ontvangen, kan Stingray u elektronische berichten toesturen over zijn producten en diensten, en/of over producten en/of diensten van zijn partners (met inbegrip van zijn contentverstrekkers of auteursrechthouders). Afzonderlijke diensten en bedrijfslijnen van Stingray kunnen eigen nieuwsbrieven en marketing e-mailberichten sturen. U kunt ervan afzien de marketing e-mailberichten en/of nieuwsbrieven van Stingray te ontvangen voor het product of de dienst in kwestie, zoals uiteengezet wordt in de sectie "Neem contact op met Stingray over privacy". Stingray mag u echter elektronische berichten blijven sturen om u te informeren over beschikbare upgrades of kritische technische serviceonderwerpen met betrekking tot een product of een dienst van Stingray door u aangevraagd of gekocht, of om u belangrijke informatie verstrekken over uw account.

VEILIGHEID VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Stingray neemt gepaste voorzorgsmaatregelen om uw informatie te beschermen. Stingray maakt gebruik van fysieke, elektronische en procedurele beveiligingen die voldoen aan de toepasselijke regelgeving om uw persoonlijke informatie te beschermen.

GEBRUIK VAN COOKIES EN IDENTIFICATIETOKENS

Stingray bewaart bepaalde informatie door gebruik te maken van "cookies" en/of identificatietokens. Een cookie of een identificatietoken is een gegevensbestand dat is opgeslagen op de computer van de gebruiker en dat is verbonden aan informatie over de gebruiker. Stingray gebruikt cookies om u een ervaring op maat te bieden bij het bezoek van de websites van Stingray en het gebruik van de producten en diensten van Stingray. Stingray gebruikt ook cookies om inzicht te krijgen in de verkeerspatronen op zijn websites, web players, mobiele applicaties of andere applicaties en diensten, en om toegang tot bepaalde top- of proefcontent en productelementen te autoriseren. Stingray gebruikt identificatietokens om gebruikers van bepaalde van zijn applicaties automatisch te identificeren. Stingray behandelt alle persoonlijke informatie die in cookies en identificatietokens kan zijn opgeslagen met dezelfde mate van vertrouwelijkheid als overige informatie die u aan Stingray verschaft.

GEDRAGSGERICHT ADVERTEREN ONLINE

Stingray verzamelt en gebruikt bepaalde elektronische informatie, en/of geeft derden de toelating om dit te doen (bijv. click stream informatie, browser type, tijd en datum, onderwerp van advertentie waarop geklikt of over gescrold wordt) bij interactie met de websites van Stingray, web players, mobiele applicaties en/of andere applicaties en diensten om advertenties te verstrekken of derden toe te laten dit te doen over goederen en diensten die wellicht interessant zijn voor u. Om meer te weten te komen over gedragsgericht adverteren, kunt u contact op nemen met Stingray zoals uiteengezet wordt in de sectie "Neem contact op met Stingray over privacy".

VERANDERINGEN VAN HET PRIVACYBELEID VAN STINGRAY

Stingray herziet dit privacybeleid regelmatig om het up-to-date te houden met de toepasselijke wetgeving en te laten aansluiten op de producten en diensten van Stingray. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen gebruikt worden om gebruikers attent te maken op recente veranderingen en op de datum van de laatste update, maar het posten van het herziene privacybeleid op de websites, web players, mobiele applicaties of andere applicaties, producten of diensten van Stingray zal beschouwd worden als een afdoende kennisgeving aan u. Tenzij anders vermeld, is het huidige privacybeleid van Stingray van toepassing op alle informatie die Stingray over u heeft.

NIET-NALEVING

Stingray zal onmiddellijk correctieve actie ondernemen wanneer er sprake is van niet-naleving van dit privacybeleid. Stingray is niet aansprakelijk voor enige incidentele, gevolg- of vergeldende schade met betrekking tot dit privacybeleid.

Gebruik van informatie over u

Door gebruik te maken van de websites, web players, mobiele applicaties of andere applicaties, producten of diensten van Stingray, stemt u ermee in dat informatie over u wordt overgemaakt naar en verwerkt in Canada, de Verenigde Staten en/of het Verenigd Koninkrijk. De informatie over u zal door Stingray worden bewaard in Canada, de Verenigde Staten en/of het Verenigd Koninkrijk.

NEEMT CONTACT OP MET STINGRAY OVER PRIVACY

Als u vragen hebt over de privacy-aspecten van de producten of diensten van Stingray of een klacht zou willen indienen, toegang zou willen vragen tot de persoonlijke informatie die Stingray over u bijhoudt, als u dergelijke persoonlijke informatie wenst aan te passen of te verbeteren, of als u wenst dat Stingray het gebruik van uw persoonlijke informatie stopzet, gelieve dit te doen via de "Contacteer ons" sectie of link op de websites, web players, mobiele applicaties, of andere applicaties van Stingray, wanneer deze link beschikbaar is, of neem contact op met Stingray op volgend adres:

Uw verzoek kan aanvaard of afgewezen worden door Stingray, op basis van de toepasselijke wetten.

 

Laatst bijgewerkt: 29 januari 2015