Privacybeleid van Stingray

Stingray Digital Group Inc. en zijn filialen, dochterondernemingen en gelieerde entiteiten (collectief "Stingray” genoemd) verbinden zich ertoe uw privacy te beschermen. Het privacybeleid van Stingray is opgevat om u te helpen begrijpen hoe Stingray de Informatie (zoals hieronder gedefinieerd) die u verstrekt en/of de elektronische informatie die verzameld wordt wanneer u zijn producten, web players, applicaties, widgets, producten en/of diensten gebruikt (collectief de "Stingray Diensten" genoemd) verzamelt, bewaart, gebruikt en verspreidt. Door gebruik te maken van producten en diensten van Stingray of door in te schrijven op de nieuwsbrieven, digitale berichten, nieuws, updates, wedstrijden, speciale aanbiedingen en/of andere schriftelijke communicaties van Stingray (de “Stingray Berichten"), aanvaardt u de praktijken die beschreven worden in dit privacybeleid.

In dit privacybeleid verwijst “u” naar de persoon die gebruik maakt van de Stingray Diensten indien deze persoon 13 jaar of ouder, of naar de ouder of wettelijke verzorger indien de gebruiker jonger is dan 13 jaar.

WELKE INFORMATIE VERZAMELT, BEWAART, GEBRUIKT EN VERSPREIDT STINGRAY?

Afhankelijk van uw gebruik van de Stingray Diensten, kan Stingray de informatie die u bewust vrij geeft en invoert bij een van de Stingray Diensten, of die u anderszins aan Stingray verstrekt, en die gebruikt kan worden om u te identificeren, zoals uw naam, contactinformatie, uw e-mailadres, locatie, informatie over uw postadres, social media-accounts, en informatie over uw leeftijd, uw demografische informatie, mobiele toestel en/of computer (collectief de “Informatie” genoemd) verzamelen, bewaren, gebruiken en verspreiden.

U kunt ervoor kiezen bepaalde informatie niet te verschaffen, maar dan kunt u misschien de voordelen van een aantal van de Stingray Diensten mislopen. U kunt contact opnemen met Stingray, zoals uiteengezet wordt in de sectie "Stingray contacteren over privacy" om problemen in dit verband aan te kaarten.

Stingray verzamelt ook Informatie, en geeft derden de toelating om dit te doen, die gegenereerd wordt door onze toestellen of computers bij interactie met de Stingray Diensten, waaronder informatie over uw locatie en uw IP-adres. Zie secties "Gebruik van cookies en identificatietokens" en "Gedragsgericht adverteren online" voor meer informatie over dit onderwerp.

WAAROM VERZAMELT EN BEWAART STINGRAY INFORMATIE OVER U?

Over het algemeen verzamelt en bewaart Stingray informatie over u om:

De juridische basis voor het gebruik van de Informatie voor de Doeleinden is normaliter op contractbasis (d.w.z. om de Stingray Diensten aan u te leveren) of omdat u voor deze Doeleinden toestemming heeft gegeven. Echter, Stingray kan zich ook beroepen op andere rechtsgronden, bijvoorbeeld, indien verwerking noodzakelijk is voor legitieme belangen of voor naleving van voor het bedrijf toepasselijke wettelijke verplichtingen.

De software van Stingray kan de mogelijkheid hebben om bepaalde software-elementen uit te schakelen voor een hoger privacyniveau. Bepaalde technische informatie (zoals postcode) kan echter automatisch worden verzonden tussen netwerkservers om de toegang tot de Stingray Diensten te bevestigen, de levering mogelijk te maken of uw ervaring van de levering van media te optimaliseren.

Stingray verhuurt of verkoopt uw Informatie niet aan derden, en zal deze niet delen met derden zonder uw toestemming, tenzij dit bij de wet is vereist of voor doeleinden die uiteengezet worden in dit privacybeleid.

WANNEER EN HOE DEELT STINGRAY UW INFORMATIE MET DERDEN?

Stingray kan uw Informatie bekendmaken aan zijn partners en licentiegevers in de mate dat deze bekendmaking nodig is voor de Doeleinden. Stingray kan in het bijzonder derde partijen gebruiken om zijn zakelijke activiteiten te bevorderen, zoals betalingsverwerkers, voor het hosten van dienstverleners, contractanten voor het versturen van e-mailupdates over Stingray en de Stingray Diensten of om klantenservice aan te beiden. In verband met deze zakelijke activiteiten, kunnen de aannemers en dienstenleveranciers van Stingray toegang hebben tot de informatie die Stingray over u verzamelt, voor gebruik voor een beperkte tijd, in samenhang met deze zakelijke activiteiten. Wanneer Stingray derden gebruikt om Informatie te verwerken, implementeert Stingray redelijke contractuele en technische beveiligingsmaatregelen zodat deze derden alle Informatie die zij verwerken, zeer vertrouwelijk behandelen. Merk op dat deze derden in andere landen gevestigd kunnen zijn, waar de wetten op het verwerken van persoonlijke informatie kunnen verschillen van de wetten in het land waar u woont.

Stingray mag ook uw persoonlijke informatie bekendmaken indien hiertoe wettelijk verplicht of in goed vertrouwen dat dit vereist is om: (a) aan de wet te voldoen; (b) te voldoen aan de verordening van een bevoegde wettelijke instantie in een bepaald rechtsgebied; (c) te voldoen aan een gerechtelijke procedure die aan Stingray is betekend; (d) de rechten of het eigendom van Stingray te beschermen; (e) de naleving van ieder deel van de overeenkomsten die u met Stingray aangaat, op te leggen of te verifiëren, indien van toepassing; (f) fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen die plaatsvinden via de Stingray Diensten; of (g) op te treden in dringende omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Stingray Diensten of het grote publiek te beschermen.

DIENSTEN EN PLATFORMS VAN DERDEN

De Stingray Diensten kunnen links bevatten naar andere websites, applicaties of platforms. Lees het privacybeleid van de websites, applicaties of platforms van dergelijke derden die informatie verzamelen die naar u persoonlijk is te herleiden, om inzicht te krijgen in hun privacybeleid en gegevensverzamelingpraktijken. Dit privacybeleid is enkel van toepassing op Informatie die door of namens Stingray wordt verzameld.

De Stingray Diensten kunnen u soms de mogelijkheid beiden om informatie inzake uw activiteit op de Stingray Services te plaatsen en te delen, inclusief zonder beperking opnamen van uw uitvoeringen die u met behulp van de toepasselijke Stingray Diensten heeft gemaakt (de “Content"), naar dagboeken, blogs, berichtenfora, advertenties of andere vormen van social media platforms of openbare fora. Het gebruik van deze informatie die u plaatst of deelt valt onder het privacybeleid van deze derden. Indien deze functionaliteit beschikbaar is, kunt u ervoor kiezen om uw Stingray Service-account te koppelen aan uw social media-accounts (bijv. Facebook, Twitter, Google+), en dit dat geval geeft u toestemming voor het delen van uw Informatie van uw social media-accounts aan Stingray en dat uw activiteit op de Stingray Diensten automatisch gedeeld wordt op de tijdlijn en/of profielpagina's va uw social media-accounts. U kunt uw Stingray account loskoppelen van uw social media-accounts door aan te melden bij uw Stingray-account en “Social” te selecteren in de account-instellingen en de knop “Verbonden’ om te zetten naar “Niet-verbonden". U kunt tevens “Delen” uitschakelen door de knop “Delen” om te zetten naar “uit". 

Kinderen jonger dan 13 jaar kunnen hun Content niet via de Stingray Diensten delen op social media zonder uw voorafgaande toestemming. Zodra u toestemming heeft gegeven om de content van de kinderen te delen, zal deze functie voor alle gegenereerde Content beschikbaar zijn, inclusief de Content die voorafgaande aan uw toestemming gegenereerd werd, totdat u de hierboven verleende functionaliteit uitschakelt.

Voor de duidelijkheid, u erkent en bevestigt dat u alleen verantwoordelijk bent voor gebruik door derden van de informatie en/of Content die u besluit te plaatsen of te delen, voor uzelf en voor kinderen jonger dan 13 jaar, op dagboeken, blogs, berichtenfora, advertenties of andere vormen van social media platforms of openbare fora met behulp van de functionaliteit aangeboden op de Stingray Diensten.

HOE LANG ZAL STINGRAY UW INFORMATIE BEWAREN?

Stingray zal uw informatie bewaren voor zolang noodzakelijk om het gestelde Doel waarvoor het werd verzameld, te voldoen, of zoals voorgeschreven door de legitieme belangen van Stingray, of om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke, fiscale of reglementaire voorwaarden. Na het verstrijken van die tijd wordt de door u aan Stingray geleverde Informatie vernietigd, verwijderd of geanonimiseerd.

HOE BESCHERMT STINGRAY DE PRIVACY VAN KINDEREN?

Tenzij anders bepaald voor een specifieke Stingray Dienst, zijn de Stingray Diensten enkel beschikbaar voor personen die minimaal 13 jaar oud zijn. Stingray verzamelt, bewaart, gebruikt of verspreidt Informatie van kinderen jonger dan 13 jaar niet bewust, tenzij een ouder of wettelijke verzorger hier toestemming voor heeft gegeven. Indien u denkt dat er Informatie van kinderen jonger dan 13 jaar zonder uw voorafgaande toestemming is verzameld, dan kunt u met Stingray contact opnemen zoals aangegeven in de sectie “Neem contact op met Stingray over privacy".

STINGRAY BERICHTEN

Als u toestemming hebt gegeven om dergelijke informatie te ontvangen, kan Stingray u Stingray Berichten toesturen over de Stingray Diensten en/of over producten en/of diensten van zijn partners en licentiegevers. Afzonderlijke Stingray Diensten en bedrijfslijnen van Stingray kunnen eigen Stingray Berichten verzenden. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van Stingray Berichten zoals aangegeven in de sectie “Neem contact op met Stingray over privacy". Stingray mag u echter Stingray Berichten blijven sturen om u te informeren over beschikbare upgrades of kritische technische serviceonderwerpen met betrekking tot Stingray Diensten door u aangevraagd of gekocht, of om u belangrijke informatie verstrekken over uw account.

VEILIGHEID VAN INFORMATIE

Stingray neemt gepaste voorzorgsmaatregelen om uw Informatie te beschermen. Stingray maakt gebruik van fysieke, elektronische en procedurele beveiligingen die voldoen aan de toepasselijke regelgeving om uw Informatie te beschermen.

GEBRUIK VAN COOKIES EN IDENTIFICATIETOKENS

Stingray bewaart bepaalde Informatie door gebruik te maken van "cookies" en/of identificatietokens. Een cookie of een identificatietoken is een gegevensbestand dat is opgeslagen op de computer van de gebruiker en dat is verbonden aan informatie over de gebruiker. Stingray gebruikt cookies om u een ervaring op maat te bieden bij het bezoek en gebruik van de Stingray Diensten. Stingray gebruikt ook cookies om inzicht te krijgen in de verkeerspatronen op de Stingray Diensten en om toegang tot bepaalde top- of proefcontent en productelementen te autoriseren, voor gericht adverteren en/of voor pushmeldingen. Stingray gebruikt identificatietokens om gebruikers van bepaalde Stingray Diensten automatisch te identificeren. Stingray behandelt alle Informatie die in cookies en identificatietokens kan zijn opgeslagen met dezelfde mate van vertrouwelijkheid als overige informatie die u aan Stingray verschaft. Cookies kunnen via de cookie-instellingen van uw browser beheerd en/of uitgeschakeld worden. Voor meer informatie over het beheren en/of uitschakelen van cookies, ga naar http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

GEDRAGSGERICHT ADVERTEREN ONLINE

Stingray verzamelt en gebruikt bepaalde Informatie, en of geeft derden de toelating om dit te doen (d.w.z. klikstroominformatie, browsertype, tijd en datum, onderwerp van de geklikte of bekeken advertentie, aantal weergaven van een advertentie, conversiepercentages van advertenties, monetisatiepercentage, aankoopgeschiedenis, informatie inzake uw gebruik van de Stingray Diensten, informatie inzake uw gebruik van websites van derden, leeftijd, geslacht, gegevens inzake geolocatie, informatie inzake internetprovider, toestelinformatie, hardware-informatie, en andere soortgelijke informatie) bij interactie met de Stingray Diensten en/of andere websites en diensten van derden zodat derden advertenties kunnen of mogen verstrekken over goederen en diensten die u waarschijnlijk interessant vindt. Om meer te weten te komen over gedragsgericht adverteren, kunt u contact op nemen met Stingray zoals uiteengezet wordt in de sectie "Neem contact op met Stingray over privacy". In geen enkel geval zal Stingray gedragsgericht adverteren gericht op kinderen toestaan indien het bedrijf weet dat de gebruiker jonger is dan 13 jaar.

VERANDERINGEN VAN HET PRIVACYBELEID VAN STINGRAY

Stingray herziet dit privacybeleid regelmatig om het up-to-date te houden met de toepasselijke wetgeving en te laten aansluiten op de Stingray Diensten. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen gebruikt worden om gebruikers attent te maken op recente veranderingen en op de datum van de laatste update, maar het posten van het herziene privacybeleid op de Stingray Diensten zal beschouwd worden als een afdoende kennisgeving aan u. Tenzij anders vermeld, is het huidige privacybeleid van Stingray van toepassing op alle Informatie die Stingray over u heeft.

NIET-NALEVING

Stingray zal onmiddellijk correctieve actie ondernemen wanneer er sprake is van niet-naleving van dit privacybeleid. Stingray is niet aansprakelijk voor enige incidentele, gevolg- of vergeldende schade met betrekking tot dit privacybeleid.

U kunt altijd een klacht indien bij een bevoegde instantie indien u van mening bent dat Stingray uw Informatie niet vewerkt op een manier die voldoet aan dit privacybeleid of met de toepasselijke wetgeving.

OPSLAG EN INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN UW INFORMATIE

Door gebruik te maken van de Stingray Diensten, stemt u ermee in dat informatie over u wordt overgemaakt naar en verwerkt in Canada, de Verenigde Staten en/of het Verenigd Koninkrijk. De informatie over u zal door Stingray worden bewaard in Canada, de Verenigde Staten en/of het Verenigd Koninkrijk.

De Europese Commissie heeft Canada en de Verenigde Staten (beperkt tot het kader van het privacyschild) om te voorzien in afdoende beveiliging van persoonlijke gegevens. Dientengevolge mag Stingray uw Informatie uit de Europese Economische Ruimte (“EER") naar deze landen overdragen zonder dat hier verdere beveiliging voor noodzakelijk is. Indien uw Informatie uit de EER overgedragen wordt naar andere landen (of naar de Verenigde Staten buiten het kader van het privacyschild) waarover de Europese Commissie geen besluit waarbij de bescherming als passend wordt erkend, heeft genomen, dan zal Stingray stappen ondernemen om te garanderen dat uw Informatie afdoende beschermd wordt door de juiste technische, organisatorische, contractuele of andere wettelijke middelen. Om meer te weten te komen over deze beveiligingsmaatregelen, kunt u contact op nemen met Stingray zoals uiteengezet wordt in de sectie "Neem contact op met Stingray over privacy".

NEEM CONTACT OP MET STINGRAY OVER PRIVACY, INCLUSIEF UW RECHTEN

Mocht u vragen hebben omtrent de privacy-aspecten van de Stingray Diensten, of indien u meer informatie wilt over de legitieme belangen van Stingray, indien u een klacht wilt indienen, uw toestemming (indien verstrekt) wilt intrekken, bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw Informatie door Stingray, om een aanvraag in te dienen voor toegang tot de Informatie die Stingray over uw bewaart, om deze Informatie aan te passen, te verwijderen of te corrigeren, indien u wilt dat Stingray stopt met het gebruik van uw Informatie, of dit gebruik beperkt, of indien u een kopie van alle Informatie die Stingray over u bezit, wilt ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat, dan kunt u dit doen met behulp van de sectie “Contact met ons” of link in de Stingray Diensten, indien deze link beschikbaar is, of neem contact op met Stingray via:

Als u in Amerika woont: Customer Support, Stingray Digital Media Group, 730 Wellington Street, Montreal, Quebec, Canada H3C 1T4, tel.: 1-514-664-1244, fax: 1-514-664-1143, e-mail: privacy@stingray.com.
Als u in Europa of in de rest van de wereld woont: Customer Support re Privacy, Stingray Digital International Limited, Riverside Studios, 65 Aspenlea Road, Londen W6 8LH, Verenigd Koninkrijk, tel: +44 (0)208 237 1197, e-mail: privacy@stingray.com

Uw verzoek kan aanvaard of afgewezen worden door Stingray, op basis van de toepasselijke wetten.

Stingray Digital Group Inc. is de gegevensbeheerder voor de doeleinden van de onder dit privacybeleid verwerkte persoonlijke gegevens.

 

Laatst bijgewerkt: 25 mei 2018.